NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

MIESZKANIE PLUS

Budowy, realizowane w rządowym programie mieszkaniowym, powstają w ramach trzech głównych filarów:

 • budownictwo komunalne (mieszkania dla najuboższych)
 • społeczne budownictwo czynszowe (spółdzielnie i TBS-y)
 • filar rynkowy, realizowany przez PFR Nieruchomości S.A.

TBS-y, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się w BGK o preferencyjny kredyt: 0,27%. Od 2019 r. TBS-y mogą skorzystać dodatkowo z tzw. grantu. Dotacja wynosi nawet 20% kosztów przedsięwzięcia. Ta dotacja umożliwia TBS-om rezygnację z pobierania partycypacji. Obecnie Ministerstwo Rozwoju zaproponowało kolejne usprawnienie: granty będą wyższe i trafią do gminy szybciej; już na starcie budowy, a nie po jej rozliczeniu. Grant na budowę i remont mieszkań komunalnych ma wynieść do 50% kosztów, a na budowę mieszkań typu TBS – do 35% kosztów inwestycji.

W ramach rządowego programu mieszkaniowego działa też m.in. „Mieszkanie na Start”; program dopłat do czynszu. Powołany został również Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który zgromadził już grunty pod niemal 70 tys. mieszkań.

PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.

PFR Nieruchomości działa na rzecz zlikwidowania tzw. wykluczenia mieszkaniowego. Aż 40% Polaków nie ma zdolności kredytowej, a jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, aby otrzymać mieszkanie komunalne (badania Habitat for Humanity Poland). To głównie z myślą o nich powstała rynkowa część rządowego programu mieszkaniowego. Choć nasza misja ma ważny charakter społeczny, działamy na zasadach rynkowych; bez angażowania pieniędzy podatników. Środki Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, które inwestujemy w budowę mieszkań, musimy – w ciągu ok. 30 lat – zwrócić z czynszów najmu.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O MIESZKANIE?

Wniosek może złożyć każdy. Ponieważ jednak zazwyczaj jest więcej chętnych niż mieszkań, obowiązują tzw. kryteria pierwszeństwa w „kolejce” po mieszkanie. Jakie są te kryteria? W każdej gminie inne. To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym, nauczycielom… – ponieważ każda społeczność ma inne potrzeby. Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową. Twoje dochody muszą być wystarczające, aby opłacić czynsz i rachunki. Pamiętaj, że dochody to nie tylko Twoje zarobki; to także świadczenia typu 500+.

ILE JEST MIESZKAŃ?

Na osiedlu w Wałbrzychu jest 192 mieszkań: od 35 m2 do 73 m2 (1 do 3 pokoi). Inwestycja jest już zasiedlona, jednak zawsze może się zdarzyć, że któryś z najemców zrezygnuje i wówczas możesz starać się o takie mieszkanie. Weryfikacja najemców obejmuje:

 • sprawdzenie zdolności czynszowej
 • weryfikacja w BIG InfoMonitor (sprawdzamy, czy nie masz zaległych zadłużeń, np. niespłaconych rat za meble)

CO TO JEST WERYFIKACJA CZYNSZOWA?

Na podstawie łącznych dochodów (i wydatków) w Twoim gospodarstwie domowym, sprawdzamy czy będziesz w stanie płacić czynsz. Jeżeli Twoje gospodarstwo domowe składa się np. z babci, dziadka, rodziców i dzieci, weźmiemy pod uwagę wszystkie przychody: emerytury, renty, zarobki z pracy, świadczenia 500+ i inne.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO BADANIA ZDOLNOŚCI CZYNSZOWEJ?

 • potwierdzenie dochodów wszystkich dorosłych osób (przyszłych najemców) gospodarstwa domowego
 • liczba osób w gospodarstwie domowym
 • liczba osób dorosłych i nieletnich w gospodarstwie domowym
 • kwota zobowiązań stałych (kredyty, faktury za telefon)
 • wypełnione i podpisane pełnomocnictwo do weryfikacji w systemie BIG InfoMonitor
 • informacja o typie mieszkania, jakie Cię interesuje (M1, M2, M3)

JAKA JEST DEFINICJA „GOSPODARSTWA DOMOWEGO”?

Należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540), czyli gospodarstwo prowadzone przez najemcę albo gospodarstwo prowadzone przez najemcę wspólnie z osobami stale z nim zamieszkującymi.

ILE TO KOSZTUJE?

Sposób rozliczeń, który proponujemy, zapewnia pełną przejrzystość oraz zgodność z ustawą o ochronie praw lokatorów. Na opłaty składają się:

 • czynsz najmu, czyli opłata za korzystanie z lokalu
 • opłaty niezależne od nas (dostawy energii, wody, ogrzewanie oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych)
 • opłaty eksploatacyjne (utrzymanie części wspólnych, ich konserwacja i naprawa)
 • część wartości lokalu (w przypadku umowy najmu z DDW)

Opłata za media (woda ciepła, zimna, kanalizacja, wywóz śmieci, ogrzewanie) płatna jest co miesiąc z dołu na podstawie indywidualnego zużycia.

Opłata eksploatacyjna za 1 m2 w Wałbrzychu wynosi 4,52 zł. Jest opłatą zaliczkową uzależnioną od kosztów utrzymania i podlega rozliczeniu z najemcą. Opłata eksploatacyjna obliczona jest jako udział najemcy we wszystkich kosztach i opłatach dotyczących nieruchomości jako całości. Opłaty eksploatacyjne dotyczą nieruchomości wspólnych (nie mieszkania). Są to m.in.:

 • Energia elektryczna (oświetlenie zewnętrzne dróg, chodników, parkingów zewnętrznych, korytarzy, klatek schodowych)
 • Ogrzewanie części wspólnych
 • Woda (np.: do podlewania roślin na patio)
 • Przeglądy ogólnobudowlane (wymagane przepisami prawa)
 • Przeglądy gwarancyjne, serwis kotłowni, przeglądy instalacji przeciwpożarowych, uzdatnianie wody, separatory, badanie wind, wentylacji, etc. oraz koszty materiałów do konserwacji tych instalacji
 • Odśnieżanie (m.in. ciągów komunikacyjnych, parkingów zewnętrznych, dróg dojazdowych do parkingów) oraz odprowadzanie wody deszczowej i roztopów
 • Sprzątanie: ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (chodniki, place, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do parkingów), parkingu zewnętrznego, klatek schodowych, korytarzy, parkingów wewnętrznych, mycia okien, deratyzacji
 • Utrzymanie zieleni
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Instalacja urządzeń niezbędnych do dostosowania nieruchomości do aktualnych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Ryczałt na remonty

W ramach opłaty eksploatacyjnej są także koszty corocznego przeglądu technicznego mieszkania.

ILE PIENIĘDZY NA POCZĄTEK?

Twoje początkowe koszty to:

Kaucja: 3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy 3-krotność. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej: 6-krotność. Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Czynsz: pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

DOPŁATY CZYNSZOWE

Wszyscy najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Najemcy lokali wybudowanych w ramach rynkowej części rządowego programu pobierają obecnie od 100 do 420 zł miesięcznie. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

Więcej: https://infonajem.pl/2020/04/01/mieszkanie-na-start-ile-wynosi-doplata-do-czynszu-kto-moze-ja-dostac-na-jak-dlugo/

CO Z LOKATORAMI, KTÓRYCH PO ZAKOŃCZENIU OKRESU DOPŁAT NIE BĘDZIE STAĆ NA ZAPŁATĘ CZYNSZU?

Spełnienie kryterium zdolności czynszowej, czyli potwierdzenie przez przyszłego najemcę, że będzie mógł regularnie płacić czynsz, stanowi niezbędny warunek, aby stać się najemcą mieszkania. Dopłaty stanowią ułatwienie i pomoc w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu. Nie wpływają na zdolność czynszową.

Osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tworzonej przez inne instrumenty polityki mieszkaniowej państwa, w tym wystąpić o dodatek mieszkaniowy lub po spełnieniu kryteriów finansowych, np. wynająć lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

CZY OSOBY KORZYSTAJĄCE Z DOPŁAT DO CZYNSZU BĘDĄ MOGŁY JEDNOCZEŚNIE UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY?

Tak, jeżeli spełniają warunki wskazane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dopłaty do czynszu nie zastępują tego systemu wsparcia.

Więcej: https://infonajem.pl/2020/05/04/doplata-do-dodatku-mieszkaniowego-od-kiedy-i-kto-moze-liczyc-na-doplate-do-czynszu/

CZY CUDZOZIEMCY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z DOPŁAT?

Tak. Dopuszcza się możliwość stosowania dopłat wobec cudzoziemców. Zasady udzielania dopłat cudzoziemcom reguluje art. 4 ustawy o dopłatach.

NAJEM CZY WŁASNOŚĆ?

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres od 15 do 30 lat.

Pierwsza umowa jest zawsze umową Najmu Instytucjonalnego. Zawieramy ją na 24 miesiące. Jeżeli w danej inwestycji przewidziana jest możliwość dojścia do własności, kolejna umowa może być już (dla chętnych) umową Najmu Instytucjonalnego z Dojściem do Własności.

CZY PODPISUJĄC UMOWĘ NAJMU INSTYTUCJONALNEGO Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI (DDW), OD RAZU STAJĘ SIĘ WŁAŚCICIELEM MIESZKANIA?

Nie. Do własności dochodzisz stopniowo: w ciągu 15, 20, 25 lub 30 lat. Jeżeli podpiszesz umowę na 15 lat, staniesz się właścicielem po 15 latach. Jeżeli podpiszesz umowę na 30 lat, uzyskasz prawo własności do lokalu po 30 latach. A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, a po 10 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

CZY MOGĘ DOJŚĆ DO WŁASNOŚCI W CIĄGU 5 LAT?

Mieszkania są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dlatego oferujemy 4 okresy stopniowego dochodzenia do własności: 15, 20, 25 i 30 lat. Nie wykluczamy jednak innych możliwości; jest to do ustalenia w toku indywidualnych rozmów.

CZY NADAL BĘDĘ MÓGŁ MIESZKAĆ Z DZIEĆMI, KIEDY OSIĄGNĄ PEŁNOLETNIOŚĆ?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współwłaścicielami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

CZY MIESZKAJĄCE ZE MNĄ DZIECKO, PO OSIĄGNIĘCIU PEŁNOLETNOŚCI, BĘDZIE MUSIAŁO PRZEJŚĆ BADANIE ZDOLNOŚCI CZYNSZOWEJ?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

KTO POKRYJE KOSZT AKTU NOTARIALNEGO?

 • W przypadku umów najmu z DDW: Koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca. Koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).
 • W przypadku umów najmu bez DDW: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

ILE MAM CZASU NA PODJĘCIE DECYZJI O PRZYSTĄPIENIU DO UMOWY NAJMU Z DDW?

Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z DDW. Możesz po kilku czy nawet kilkunastu latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z DDW. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy Cię odpowiednio wcześniej.

CZY PO ŚMIERCI NAJEMCY (PRZY UMOWIE NAJMU Z DDW), NAJEM MOŻE BYĆ KONTYNUOWANY PRZEZ JEGO DZIECKO, JEŻELI TO DZIECKO TEJ PORY Z NIM NIE MIESZKAŁO?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do dziedziczenia najmu, muszą przystąpić do umowy najmu jeszcze za Twojego życia.

LOKAL WYNAJMUJĄ DWIE OSOBY. JEDNA CHCE SAMODZIELNIE PODPISAĆ UMOWĘ NAJMU Z DDW, ALE NIE MA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ. JEDNAK ZAINWESTOWAŁA W TO MIESZKANIE (NP. W WYKOŃCZENIE) ZNACZNE KWOTY. CZY TO SIĘ LICZY?

Niestety nie możemy brać pod uwagę, że zainwestowałeś pieniądze w wykończenie czy wyposażenie mieszkania. Aby przystąpić do umowy najmu z DDW, musisz mieć zdolność czynszową. Dlatego każdy najemca, który chce zawrzeć taką umowę, będzie ponownie sprawdzany pod tym kątem (badanie musi być aktualne). Jeżeli sprawdzian wypadnie negatywnie, najemca będzie mógł kontynuować umowę najmu, ale bez DDW.

JEŚLI NAJEMCY PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) BUDOWLANEJ, MOŻE ZAWRZEĆ UMOWĘ NAJMU Z DDW?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu z DDW. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

JUŻ PO PODPISANIU UMOWY NAJMU INSTYTUCJONALNEGO ODZIEDZICZYŁEM INNE MIESZKANIE. CZY NADAL MOGĘ BYĆ NAJEMCĄ? CZY MOGĘ PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY NAJMU Z DDW?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu z DDW nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

PODPISAŁEM UMOWĘ NAJMU Z DDW, ALE PO KILKU LATACH ZDECYDOWAŁEM SIĘ WYJECHAĆ ZA GRANICĘ. NIE CHCĘ, ABY MIESZKANIE STAŁO PUSTE. CZY MOGĘ JE PODNAJĄĆ OSOBIE TRZECIEJ?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

JESTEM NAJEMCĄ I CHCĘ PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY NAJMU Z DDW. CZY MUSZĘ WPŁACIĆ DRUGĄ KAUCJĘ?

Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z Twoją nową umową, czyli umową najmu z DDW. Wysokość kaucji w Umowach DDW odpowiada trzykrotności czynszu.

PO KILKU LATACH OD PODPISANIA UMOWY NAJMU Z DDW POSTANOWIŁEM ZREZYGNOWAĆ Z NAJMU. CZY OTRZYMAM ZWROT PIENIĘDZY ZAINWESTOWANYCH W WYKOŃCZENIE MIESZKANIA?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

W MOJEJ UMOWIE JEST ZAPIS O WALORYZACJI CZYNSZU. CZY TO OZNACZA CIĄGŁE PODWYŻKI?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Zamieszkaj na Husarskiej! Skorzystaj z dopłat!

Kontakt do Inwestora
MP Wałbrzych Sp. z o.o.
ul. Przeskok 2
00-406 Warszawa
tel. +48 501 396 668
e-mail: mplus.walbrzych@npfr.pl

Kontakt do administratora:
Biuro Obsługi Klienta "Piaskowa Góra- Szczawienko"
tel. 74 846 78 30

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 1, 58-300 Wałbrzych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest w klauzuli informacyjnej. Prosimy o wskazanie kanału komunikacji, celem przekazywanie informacji o ofercie Programu Mieszkanie Plus:


Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.